EFFECTO

Jazyková škola Skřivánek představuje
svou unikátní metodu Effecto

A cizí jazyky vás budou bavit

Chci se učit cizí jazyky s Effectem

Co je pro vás při studiu
cizích jazyků nejdůležitější?

Všichni účastníci kurzu jsou aktivně zapojeni do jeho průběhu. Studenti značnou část hodiny konverzují v osvojovaném jazyce. Díky nutnosti spontánně reagovat a různorodým úkolům dochází k rychlému osvojení probíraného jevu a jeho automatickému užívání v praxi. Studenti dokáží s jazykem za kratší čas pracovat flexibilněji.

Uvolněné a příjemné prostředí, střídání dynamických aktivit s klidnějšími fázemi hodiny inspirují účastníky kurzu k lepším výsledkům v osvojování jazyka. Studenti jsou pozitivně motivováni – pomáháme jim posílit sebedůvěru a odbourat často neopodstatněné bariéry v užívání cizího jazyka. Cílem je odstranit ostych a strach z chyb a postavit se cizímu jazyku čelem.

Věříte, že učit se cizí jazyk nesmí být dril, ale zábava? My také! Proto tvoří pevnou součást výuky jazykové hry, média i nové technologie. A navíc, čím více způsoby studenti nový jazyk vnímají, tím více si pamatují. (Pamatujeme si 20 % z toho, co jsme slyšeli, 30 % z toho, co jsme viděli, 50 % z toho, co jsme slyšeli a viděli, a 90 % z toho, co jsme sami udělali.)

V centru naší výuky je student, který má proto jedinečnou příležitost podílet se na výběru probíraných témat a upravovat si výuku podle svých potřeb. Naši lektoři tvoří kurzy tak, aby probíranou látku bylo možné co nejvíce upotřebit v běžném životě.

Díky efektivitě využívaných výukových postupů a orientaci na výsledek přináší metoda Effecto garantované dlouhodobé zlepšení jazykové úrovně studentů.

Co je to Effecto?


V dnešní době, kdy se svět propojuje a vzdálenosti zkracují, je nezbytně nutné umět komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce. Aby cesta k osvojení cizího jazyka byla snazší, zábavnější a efektivnější, nabízí vám jazyková škola Skřivánek výuku podle unikátní registrované metody Effecto.

Tato metoda vychází z přesvědčení, že domluvit se je mnohem důležitější než zvládnout teoreticky odříkat gramatická pravidla. Ta totiž ještě nikdy nikomu jízdenku na vlak nekoupila. Klíčem k úspěchu je odhodit zbytečné obavy a začít mluvit.

Zapomeňte na zdlouhavé mechanické doplňování gramatických cvičení v učebnici. Vždy na počátku semestru sestaví lektor program, v němž vyjde z představ a očekávání studentů. Každý student tak má jedinečnou příležitost přizpůsobit si průběh kurzu podle vlastních potřeb.

Objednejte si detailní informace o metodě Effecto přímo do mailu.

TEST

Zjistěte, zda je výuková metoda Effecto vhodná právě pro vaše studium.

Jak moc se zapojujete do výuky?

Gratulujeme!

Jste zvídaví, společenští a rádi za sebou vidíte kus dobře odvedené práce. Ve výuce preferujete zábavu, aktivitu, otevřenost a osobní přístup.

Jinými slovy, pro vás je metoda Effecto skutečně ideální. Využijte příležitosti a zapište se do kurzu.

Chci objednat kurz

Litujeme, ale žádný dril ani dřinu u nás nenajdete.

V našem jazykovém kurzu se rozhodně nudit nebudete.

Přijďte se přesvědčit na ukázkovou hodinu vyučovanou dle metody Effecto.

Chci objednat kurz